Drive Thru
Ambulance antar jemput pasien : Antar pasien ke tujuan dan jemput pasien. Selain Ambulance antar jemput tersedia juga Ambulance jenazah.